Tjänster

Transport & Logistik Harri Sandell vill alltid erbjuda våra kunder betjäning som överträffar förväntningarna. Inom transportbranschen betyder detta intensiv planering av en säker logistikskedja, pålitliga samarbetspartner, utmärkta chaufförer samt bra, moderna och lämpliga fordonskombinationer.

Vi kan erbjuda ert företag lämpliga fordon, som samtidigt är effektiva för varje transport. Våra fordonstyper är alltid dimensionerade på så sett, att de också motsvarar kundernas högsta ekonomiska krav.

Det har alltid varit en hederssak för Transport & Logistik Harri Sandell, att alla transporter som våra kunder beställer ska skötas med moderna och rena fordon.

Kvalitets- och miljöarbetet är en naturlig del av vårt sätt att jobba. Vi har långsiktigt satsat hårt på att ta hänsyn till miljövärden i all vår verksamhet. Minskning av bränsleförbrukningen har varit ett av våra tyngdpunktsområden redan i många år. Men det betyder också, att miljövärden beaktas både vid inköp av nya fordon samt i hela livscykeln av fordonet. När vi väljer våra samarbetspartner tar vi t.ex. hänsyn till att dem garanterar oss ett miljövänligt service- och underhållandealternativ för våra fordon.

Välkommen att kontakta oss redan idag för offert!