Om Oss

Transport & Logistik Harri Sandell är ett familjeföretag. Företagets hemort ligger i södra Finland i Esbo.

Företaget startade med en lastbil år 1990. Ända fram till 2000-talet utgjordes företagets verksamhet huvudsakligen av thermo transporter för handel och industri. Sedan dess har verksamheten utvecklats till att erbjuda inhemska och internationella transporter för olika speditions- och logistiksföretag.

Huvuddelen av vår trafikeringsverksamhet sker inom Finland. Från början av 2000-talet erbjuder vi även transporter och logistiksservice till Skandinavien och Europa. Inom detta område handlar vi nuförtiden även med containertrafik.

Vi har en långt driven specialisering på erbjudande av kundbaserade helhetsupplägg med uppgjort leveransschema. Detta innebär all logistikservice som ni behöver, till exempel individuellt planerade och genomförda distributions- och terminalservice.

Vår princip är: det finns inte problem utan bara lösningar till dem!