Tietosuojakäytäntö

Kuljetusliike Harri Sandell Oy:n tietosuojakäytänteet ja -ehdot vastaavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Yhtiömme noudattaa asiakas- ja asiakkuustietojen käsittelyssä ja tallentamisessa turvallista ja lainmukaista henkilötietojen käsittelytapaa ja edellyttää sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltaan, jotka käsittelevät tai tallentavat yhtiömme asiakas- ja henkilötietoja. Huolellisella tietojenkäsittelyllä yhtiömme varmistaa lakisääteisten velvoitteiden ja vaatimusten noudattamisen sekä asiakkaiden ja työntekijöiden oikeuksien turvaamisen parhaalla mahdollisella tavalla.